ECHO SERCA • EKG • HOLTER CIŚNIENIOWY • HOLTER EKG - Centrum Medyczne Multimedica Mińsk Mazowiecki

ECHO SERCA • EKG • HOLTER CIŚNIENIOWY • HOLTER EKG

Echokardiografia w skrócie ECHO serca, synonimy: ultrasonokardiografia – UKG, USG serca – badanie używane w kardiologii do obrazowania serca i dużych naczyń z powierzchni klatki piersiowej za pomocą ultradźwięków. 

Badanie umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę wymiarów i funkcji jam serca, grubości i kurczliwości mięśnia serca, zastawek wewnątrzsercowych, osierdzia oraz wymiarów dużych naczyń (aorta, żyły główne, tętnica płucna). Do badania używa się odpowiedniej sondy ultradźwiękowej z nałożonym żelem. W trakcie badania pacjent leży na plecach lub na boku, a lekarz za pomocą specjalnej głowicy obserwuje obraz serca na monitorze. Dzięki temu, że jest on ruchomy, ogląda serce pod każdym kątem, może zmierzyć narząd i zbadać jego strukturę. Obrazy diagnostyczne uzyskuje się z kilku standardowych projekcji: przy lewym brzegu mostka, w okolicy koniuszka serca, powyżej i poniżej mostka. Badanie trwa około 30 minut.

Elektrokardiogram w skrócie EKG – badanie diagnostyczne używane do rozpoznawania chorób serca. Zabieg ten jest zupełnie nieinwazyjny i opiera się na rejestracji czynności elektrycznej serca z powierzchni klatki piersiowej w postaci różnicy potencjałów (napięć) pomiędzy dwoma elektrodami. Badanie przedstawiane jest w formie graficznej -krzywej elektrokardiograficznej. Praktycznie zabieg ten polega na przyklejeniu lub umocowaniu przypomocy przyssawek 6 elektrod w okolicy przedsercowej i 4 kolejnych w formie klipsów na każdej kończynie. 

Pozwala określić zaburzenia rytmu i przewodzenia serca, niedokrwienie z zawałem mięśnia serca włącznie. Zapis zawsze należy analizować z historią choroby pacjenta i badaniem lekarskim, ponieważ prawiłowy EKG nie wyklucza choroby serca.

Holter ciśnieniowy 24- godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego.  Badanie oceniające dobową zmienność ciśnienia tętniczego. Pozwala potwierdzić lub wykluczyć konieczność włączenia leczenia, rozpoznać ,, nadciśnienie białego fartucha ,,, czy izolowane nocne nadciśnienie tętnicze . Jest także podstawowym narzędziem przy diagnostyce nadciśnienia tętniczego w ciąży oraz do oceny skuteczności leczenia. Przebieg badania : aparat automatycznie mierzy ciśnienie tętnicze co 20 min. w ciągu dnia i co 30 min w ciągu nocy. W razie złego samopoczucia można samodzielnie uruchomić dodatkowy pomiar przyciskiem play/stop. Po zakończeniu badania dane są przenoszone z aparatu i poddawane analizie komputerowej.

Holter EKG całodobowe monitorowanie ekg metodą Holtera -  badanie polegające na całodobowej rejestracji zapisu EKG przy pomocy 7 elektrod (3 kanałowy). Zazwyczaj badanie trwa 24h lub 48h. Wstępny zapis jest poddawany analizie komputerowej, a następnie wykonywana jest klasyfikacja arytmii oraz ocena przez lekarza.

Badanie pozwala zdiagnozować zaburzenia rytmu, oszacować ich nasilenie, porę występowania oraz obecność lub brak związku z konkretną aktywnością. Drugim ważnym zadanie jest zarejestrowanie zaburzeń przewodzenia, czyli przerw w biciu serca spowodowanych nieprawidłową funkcją naturalnego rozrusznika serca lub blokami przewodzenia wewnątrzsercowego oraz ich związek z zasłabnięciami czy utratami przytomności. W naszej przychodni dysponujemy rejestratorem 3- kanałowym / 7 elektrod.

CMS by Quick.CMS
Realizacja: czyzkowski.net